ทริปตรัง : เกาะเหลาเหลียง

ทริปตรัง : เกาะเหลาเหลียง

เกาะเหลาเหลียง
เกาะเหลาเหลียง7 เกาะเหลาเหลียง6

เกาะเหลาเหลียง  เหลาเหลียง หรือ หลาวเหลียง หรือ เหล่าเหลียง ตั้งอยู่ในตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในหมู่เกาะเภตรา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามของภูเขาหินปูนตามธรรมชาติสูงเสียดฟ้า หมู่เกาะเภตรา ประกอบไปด้วยเกาะเภตรา เกาะเหลาเหลียง (หรือเกาะหลาวเหลียง) เกาะทะลุ เกาะตาใบ เกาะตะลุ้ยน้อย เกาะตะลุ้ยใหญ่ และเกาะตะเกียง 

เกาะเหลาเหลียง5
เกาะเหลาเหลียง4 เกาะเหลาเหลียง3

หมู่เกาะดังกล่าวอยู่ในเขตสัมปทานรังนกอีแอ่น จังหวัดตรัง ทำให้หมู่เกาะเภตรา กลายเป็นพื้นที่ปิดมานานนับสิบปี สภาพของธรรมชาติบนเกาะและในทะเล จึงยังคงความสมบูรณ์สวยงามเป็นธรรมชาติ ทั้งหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ความอุดมสมบูรณ์ของปะการังอ่อน และปะการังแข็ง กัลปังหา ปลาทะเลสวยงามและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมากมาย รอการมาสัมผัสจากนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ เกาะเหลาเหลียง ประกอบไปด้วยเกาะสองเกาะ คือ เหลาเหลียงน้อง (เหนือ) และ เหลาเหลียงพี่ (ใต้)

เกาะเหลาเหลียง2 เกาะเหลาเหลียง1

การเดินทาง : การเดินทางไป-กลับ จากท่าเรือหาดยาว-เหลาเหลียง เป็นเรือเฟอรรี่ขนาดใหญ่ขนาด 200 ที่นั่ง ของบริษัท ไทเกอร์ไลน์ ทราเวล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านท่องเที่ยวทางทะเล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว รับรองท่านด้วยห้องปรับอากาศ และดาดฟ้าไว้รับลมชมวิวทะเล โดยเราใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ออกเดินทางวันละ 1 เที่ยว